การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน

เมื่อบริษัทเราเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยต่างๆ เช่น มีไฟไหม้ มีระเบิด หรือมีสารเคมีรั่วไหล ให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน เมื่อพบเห็น ให้รีบแจ้งรายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้างานต่อผู้ควบคุมงานหรือจปเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือเบอร์โทรภายในเบอร์ จากนั้นให้พยามแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ปกติโดยเร็วแต่ต้องพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเราด้วยในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องรีบให้ผู้บาดเจ็บได้รับการปฐมพยาบาลและนำส่งห้องพยาบาลโดยทันที  จากนั้นให้ทำการสอบสวนภายในเวลา 24 ชม. หลังจากวันที่เกิดเหตุแล้วก็จัดทำรายงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดซ้ำต่อไป  ส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะมี 3 ระดับ คือ ระดับหนึ่ง สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ โดยใช้คนของเราเองที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ คือ ระดับสอง ต้องพึ่งหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทข้างเคียง หรือหน่วยงานราชการข้างเคียง ที่เอามาช่วยเรา และ ระดับ สาม คือ เป็นอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง ซึ่งมีความเสียหายจำนวนมาก… Read more