ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

สารเคมีอันตราย 9 ประเภท มีอะไรบ้าง? พร้อมตัวอย่าง

by Javier Anderson
24 views
1.สารเคมีอันตราย 9 ประเภท มีอะไรบ้าง? พร้อมตัวอย่าง

1.วัตถุระเบิด

สารเคมีอันตรายที่สามารถก่อให้เกิดการระเบิดหรือได้รับการออกแบบให้ทำให้เกิดการระเบิดหรือพลุไฟ ประเภทนี้รวมถึงสารที่มีอันตรายจากการระเบิดครั้งใหญ่ อันตรายจากการระเบิดแบบ projection หรืออันตรายจากไฟไหม้

 • Dynamite : ใช้ในการขุด การก่อสร้าง และการรื้อถอนเนื่องจากมีความสามารถในการระเบิด
 • ดอกไม้ไฟ : ใช้ในการจัดแสดงและเฉลิมฉลองในที่สาธารณะสำหรับเอฟเฟกต์ดอกไม้ไฟ
 • Detonators : ใช้เพื่อจุดชนวนการระเบิด ซึ่งมักพบในการรื้อถอนและการใช้งานทางทหาร

2.ก๊าซ

ก๊าซเป็นสารเคมีอันตรายที่ถูกบีบอัด ทำให้เป็นของเหลว หรือละลายภายใต้ความดันเฉพาะ ประเภทนี้แบ่งออกเป็นก๊าซไวไฟ ก๊าซไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ และก๊าซพิษ ซึ่งแต่ละรายการมีข้อกำหนดในการจัดการเฉพาะที่แตกต่างกัน

 • Propane : ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องทำความร้อน อุปกรณ์ทำอาหาร และยานพาหนะ
 • Nitrogen : ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อแทนที่ออกซิเจนและยืดอายุการเก็บ
 • Chlorine : ใช้ในโรงบำบัดน้ำเพื่อฆ่าเชื้อแหล่งน้ำ

2.ของเหลวไวไฟเช่นGasoline เป็นต้น

3. ของเหลวไวไฟ

ของเหลวที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60°C (140°F) ซึ่งหมายความว่าสามารถติดไฟได้ภายใต้สภาวะที่กำหนดสารอันตรายประเภทนี้ประกอบด้วยตัวทำละลายเชื้อเพลิงและวัสดุอื่นๆ หลายประเภท

 • Gasoline : นิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ
 • Acetone : ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตพลาสติกและกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • Ethanol : ใช้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และเป็นตัวทำละลายในภาคเภสัชกรรม

4. ของแข็งไวไฟ

สารที่ติดไฟได้ง่ายหรืออาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการเสียดสี ประเภทนี้รวมถึงสารที่ติดไฟได้เองและสารที่มีโอกาสติดไฟได้เมื่อเปียก

 • Sodium : ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ทางเคมี
 • Magnesium : ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเนื่องจากมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง สามารถติดไฟได้เมื่ออยู่ในรูปผงละเอียด
 • Phosphorus : ใช้ในการผลิตปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายและสามารถติดไฟได้เองในอากาศ

5. สารออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

วัสดุที่สามารถก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดการเผาไหม้ของวัสดุอื่นโดยให้ออกซิเจนหรือสารออกซิไดซ์อื่นๆ เปอร์ออกไซด์อินทรีย์เป็นประเภทย่อยที่ทราบกันว่ามีปฏิกิริยาสูงและอาจเกิดการระเบิดได้

 • Hydrogen Peroxide : ใช้เป็นสารฟอกขาวและยาฆ่าเชื้อในระดับความเข้มข้นต่างๆ
 • Potassium Permanganate : ใช้ในการบำบัดน้ำและเป็นสารออกซิไดซ์ในปฏิกิริยาเคมี
 • Benzoyl Peroxide : ใช้ในการผลิตโพลีเมอร์และรักษาสิวเนื่องจากมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย

6. สารพิษและสารติดเชื้อ

สารพิษอาจทำให้เสียชีวิตหรือเป็นอันตรายได้หากกิน สูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนัง สารติดเชื้อประกอบด้วยเชื้อโรคที่สามารถทำให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ได้

 • Cyanide : ใช้ในการขุดเพื่อสกัดทองคำและเงิน ซึ่งเป็นพิษสูงหากกินหรือสูดดม
 • การเพาะเลี้ยงไวรัส HIV หรือไวรัสตับอักเสบบี : ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์และการผลิตวัคซีน อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหากใช้ในทางที่ผิด
 • Arsenic : ใช้ในการถนอมเนื้อไม้และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นพิษหากกินเข้าไป

7. วัสดุกัมมันตภาพรังสี

วัสดุที่จัดเป็นสารกัมมันตภาพรังสีประกอบด้วยสารที่เรียกว่านิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีซึ่งปล่อยรังสี วัสดุเหล่านี้ถือเป็นสารกัมมันตภาพรังสีเมื่อมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีในปริมาณที่กำหนด ซึ่งเพียงพอที่จะเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับความเข้มข้นและปริมาณรวมของมัน เนื่องจากรังสีที่ปล่อยออกมา วัสดุเหล่านี้จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

 • Uranium : ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • Cobalt-60 : ใช้ในการฉายรังสีทางการแพทย์และการถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม
 • Iodine-131 : ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาวะต่อมไทรอยด์

3.สารกัดกร่อนเช่น Sulfuric Acid เป็นต้น

8. สารกัดกร่อน

สารที่สามารถเสื่อมสภาพหรือทำลายวัสดุอื่นๆ เมื่อสัมผัส รวมถึงโลหะและเนื้อเยื่อของมนุษย์ จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บ

 • Sulfuric Acid : ใช้ในการผลิตปุ๋ย สารทำความสะอาด และในแบตเตอรี่กรดตะกั่ว
 • Sodium Hydroxide : ใช้ในการผลิตสบู่ การผลิตกระดาษ และการบำบัดน้ำ
 • Hydrochloric Acid : ใช้ในการผลิตคลอไรด์ สำหรับการดองเหล็ก และในสารทำความสะอาดในครัวเรือน

9. วัสดุอันตรายอื่นๆ

สารและสิ่งของที่แสดงความเป็นอันตรายที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในประเภทอื่น รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแบตเตอรี่ลิเธียม

 • Asbestos : ในอดีตใช้ในการก่อสร้างเพื่อเป็นฉนวน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม
 • Dry Ice (Carbon Dioxide solid) : ใช้เพื่อรักษาความเย็นของสิ่งของในระหว่างการขนส่ง น้ำแข็งจะระเหิดเป็นแก๊ส และแทนที่ออกซิเจน
 • Lithium Batteries : ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความเสี่ยงจากไฟไหม้หากได้รับความเสียหายหรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวัน

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by  jordanhopfner