Get to know Crane

รู้จักกับเครน หรือ ปั้นจั่น มีกี่แบบวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยกับเครน

วันนี้เราจะพามารู้จักกับปั้นจั่นหรือเรียกกันติดปากว่าเครนปัจจุบันมันจัดได้ถูกแยกให้ออกเป็น 2 ชนิดตามที่กฎหมายกำหนด ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ1) ปั้นจั่นชนิดแบบเคลื่อน (ปจ2) ทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันตรงที่หากเป็นปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่เราจะเรียกว่า ปจ2 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชนิดอยู่กับที่เราจะเรียกว่า ปจ1 ทั้งสองชนิดนี้ตามกฎหมายแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฏหมายใหม่ หากใครที่ต้องการจะตรวจสอบเครนจะต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าวิศวะก่อนที่ทำการตรวจสอบนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดปั้นจั่นมักจะได้ยินเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจสอบเครนว่ามีความพร้อมใช้งานของปั้นจั่น และ ไม่ได้ทำการทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัย หรือ โหลดเทสเครนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะใช้งานส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บโดยส่วนใหญ่ปั้นจั่นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามพิกัดการยกที่ระบุน้ำหนักการยกว่ากำหนดให้ปั้นจั่นยกได้มากเท่าไหร่ และ จะต้องทำการตรวจสอบตามความถี่ที่กฎหมายได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถป้องกันอันตรายจากการทำงานกลับเครนได้โดย การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการดัดแปลงปั้นจั่น ทำการตรวจสอบก่อนใช้งานปั้นจั่นเป็นประจำทุกวันโดยการตรวจสอบตามแบบฟอร์มเช็คลิส สวมใส่ PPE ขณะทำงานทุกครั้ง ตรวจสอบระบบป้องกันฉุกเฉินของปั้นจั่น สิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเองก่อนใช้งานประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่าปั้นจั่นมีสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งานรวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเช่นปุ่ม Emergency และ ป้ายเตือน เสียงเตือนต่างๆ ขณะที่ปั่นจั่นกำลังเคลื่อนที่หรือปฏิบัติงานจะต้องมีแสงสว่างและเสียงเตือนเพื่อให้คนบริเวณรอบข้างได้รับรู้ว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกลับเครนในพื้นที่นั้นๆ… Read more

การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน

เมื่อบริษัทเราเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยต่างๆ เช่น มีไฟไหม้ มีระเบิด หรือมีสารเคมีรั่วไหล ให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน เมื่อพบเห็น ให้รีบแจ้งรายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้างานต่อผู้ควบคุมงานหรือจปเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือเบอร์โทรภายในเบอร์ จากนั้นให้พยามแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ปกติโดยเร็วแต่ต้องพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเราด้วยในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องรีบให้ผู้บาดเจ็บได้รับการปฐมพยาบาลและนำส่งห้องพยาบาลโดยทันที  จากนั้นให้ทำการสอบสวนภายในเวลา 24 ชม. หลังจากวันที่เกิดเหตุแล้วก็จัดทำรายงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดซ้ำต่อไป  ส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะมี 3 ระดับ คือ ระดับหนึ่ง สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ โดยใช้คนของเราเองที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ คือ ระดับสอง ต้องพึ่งหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทข้างเคียง หรือหน่วยงานราชการข้างเคียง ที่เอามาช่วยเรา และ ระดับ สาม คือ เป็นอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง ซึ่งมีความเสียหายจำนวนมาก… Read more

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE

PPE คือ สิ่งหนึ่งหรืออุปกรณ์ที่เราเอามาใส่บนร่างกายของเรา เพื่อให้เราสามารถลดความรุนแรง หรือป้องกันอันตราย ในการทำงานต่างๆได้ ปัจจุบันทางเราก็จะมีจัดไว้ให้พนักงานได้ใช้ใครที่จะซื้อเข้ามาใช้ต้องผ่านฝ่ายความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบทั้งคุณภาพและสภาพให้สามารถใช้ได้แล้วเท่านั้น ส่วนผู้รับเหมาที่นำเข้ามานั้นเราก็จะบังคับว่าต้องใช้อุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานของ ANSI OSHA หรือ ASTM เท่านั้นและใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะงานตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้งหากพนักงานไม่สวมใส่ PPE ที่ถูกต้องทางเราจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานรวมทั้งไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่การทำงานด้วย หากอุปกรณ์ PPE เกิดการสูญหาย – กรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทเอง จะต้องมีการแจ้งต่อหัวหน้างานและเบิกใหม่จากสโตร์ – ส่วนผู้รับเหมา จะต้องมีการแจ้งขอเบิกใหม่จากหน่วยงานของท่านเท่านั้น มิฉะนั้นเราจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน หัวหน้าแผนกจะต้องดูแลการเบิกจ่าย PPE ของพนักงานอย่างถูกต้อง และมีการควบคุมให้สวมใส่และใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปัจจุบันอุปกรณ์ PPE ที่โรงงานเราใช้… Read more