ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

TIA/EIA มาตรฐานทางโทรคมนาคม

by Javier Anderson
128 views
1. TIA:EIA มาตรฐานทางโทรคมนาคม

มาตรฐาน TIA/EIA คือ ชุดมาตรฐานทางโทรคมนาคมที่ได้รับการกำหนดโดยสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Industry Association – TIA) และ Electronic Industries Alliance (EIA)

เพื่อควบคุมและกำหนดมาตรฐานในการออกแบบ การผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการในด้านโทรคมนาคม เป้าหมายหลักของมาตรฐานนี้ คือ ให้มั่นใจในความเข้ากันได้และประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ ในโลกโทรคมนาคมระดับสากล

2. องค์กรการค้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนเทคโนโลยีขั้นสูงในสหรัฐอเมริกา

TIA (Telecommunications Industry Association) เป็นสมาคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองโดย ANSI (American National Standards Institute) และมีภารกิจในการพัฒนามาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่หลากหลาย สมาคมนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโดเมนนี้

EIA (Electronic Industries Alliance) เป็นองค์กรการค้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนเทคโนโลยีขั้นสูงในสหรัฐอเมริกา แม้ว่า EIA จะถูกยุบไปตั้งแต่ปี 2011 มาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดย EIA ยังคงใช้อยู่ และ TIA ได้รับหน้าที่ควบคุมและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมต่างๆ

3. มาตรฐาน TIA:EIA-568

มาตรฐาน TIA/EIA-568 เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่มีความชั้นสูงและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย มาตรฐานนี้มุ่งเน้นไปที่การวางสายเคเบิลในอาคารเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคม และระบุข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างสายเคเบิล ประเภทของสายเคเบิล ความยาวของสายเคเบิล ขั้วต่อ และทางเดินสายเคเบิล เพื่อให้มั่นใจถึงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานระดับสากล

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน TIA/EIA-568 รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของสายเคเบิล การวางแผนการติดตั้ง การทดสอบและการตรวจสอบ โทโพโลยี (Topology) พื้นที่ทำงาน ห้องโทรคมนาคม และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของสายเคเบิลแต่ละประเภท มาตรฐานนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในองค์กรและอาคารต่างๆ

มาตรฐาน TIA/EIA-568 เป็นมาตรฐานที่มีส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการกำหนดและติดตั้งระบบโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

4. ส่วนประกอบการเดินสาย

ส่วนประกอบการเดินสาย

  • Horizontal Cables : เป็นสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อห้องโทรคมนาคมกับเต้ารับหรือพื้นที่ทำงานแต่ละแห่ง แนวนอนนี้ส่วนใหญ่ใช้สาย Cat 5e Cat 6 หรือ Cat 6a ตามความต้องการ
  • Backbone Cables : สายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างห้องโทรคมนาคม ห้องอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในอาคาร สายเหล่านี้เป็นสายความยาวยาวๆ และใช้ Cat 5e Cat 6 หรือ Cat 6a

หมวดหมู่ของสายเคเบิล

  • หมวด 5e : สายเคเบิลรองรับการรับส่งข้อมูลสูงสุด 1 Gbps
  • หมวด 6 : สายเคเบิลรองรับการรับส่งข้อมูลสูงสุด 10 Gbps สำหรับระยะสายสูงสุด 55 เมตร
  • หมวด 6a : สายเคเบิลรองรับการรับส่งข้อมูลสูงสุด 10 Gbps สำหรับระยะสายสูงสุด 100 เมตร

5. วิธีปฏิบัติในการติดตั้ง

วิธีปฏิบัติในการติดตั้ง

  • ความยาวสายเคเบิล : มาตรฐานกำหนดความยาวสูงสุดที่อนุญาตสำหรับสายเคเบิลแนวนอนและแกนหลัก
  • เส้นทางเดินสายเคเบิล : การเดินสายเคเบิลควรหลีกเลี่ยงแหล่งสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การดับเพลิง : ควรปฏิบัติตามแนวทางการดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับการทนไฟของผนังและพื้น

การทดสอบและการตรวจสอบ

  • การทดสอบประสิทธิภาพ : การติดตั้งสายเคเบิลจะต้องได้รับการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่ต้องการ
  • เอกสารประกอบ : ควรเก็บรักษาบันทึกโดยละเอียดของการติดตั้ง รวมถึงผลการทดสอบ

โทโพโลยี (Topology)

  • Star Topology : สายเคเบิลแนวนอนทั้งหมดควรขยายจากช่องจ่ายไฟในพื้นที่ทำงานไปยังห้องโทรคมนาคมในรูปแบบดาว
  • Hierarchical Design : การเดินสายแบบแบ็คโบนจะเชื่อมต่อห้องโทรคมนาคมและห้องอุปกรณ์เข้าด้วยกันในลักษณะแบบลำดับชั้น

พื้นที่ทำงาน

  • ปลั๊ก outlet : ควรมีปลั๊ก outlet อย่างน้อยสองแห่งในแต่ละพื้นที่ทำงาน
  • สายไฟอุปกรณ์ : โดยทั่วไปความยาวสูงสุด คือ 5 เมตรสำหรับสายไฟอุปกรณ์

ห้องโทรคมนาคม

  • การวางแผนพื้นที่ : ต้องจัดให้มีพื้นที่เพียงพอเพื่อรองรับอุปกรณ์และสายเคเบิลที่จำเป็นทั้งหมด
  • การควบคุมสิ่งแวดล้อม : ควรดูแลรักษาการระบายอากาศ การทำความเย็น และการต่อสายดินอย่างเหมาะสม

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ

กำหนดข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสำหรับสายเคเบิลแต่ละประเภท รวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น attenuation crosstalk และ return loss

6. การเข้ารหัสสี การเข้ารหัสสีใช้เพื่อระบุประเภทต่างๆของสายเคเบิล

การบริหารงาน

  • การติดฉลาก : จำเป็นต้องมีการติดฉลากที่เหมาะสมของส่วนประกอบสายเคเบิลทั้งหมด
  • การเข้ารหัสสี : การเข้ารหัสสีใช้เพื่อระบุประเภทต่างๆ ของสายเคเบิล

มาตรฐาน TIA/EIA-568 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการกำหนดและปฏิบัติในการติดตั้งระบบโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลที่ถูกยอมรับมาตรฐาน TIA/EIA-568 ช่วยในการสร้างระบบโทรคมนาคมที่เสถียรและมีประสิทธิภาพสูงในองค์กรและอาคารต่างๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวัน

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by  jordanhopfner