ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

การใช้ชีวิตของมนุษย์ ในยุคเครื่องจักรอัตโนมัติ

by Javier Anderson
32 views
1.การใช้ชีวิตของมนุษย์

เครื่องจักรอัตโนมัติสามารถควบคุมและช่วยลดความเสียหาย จากการทำงานโดยแรงงานมนุษย์ มีการทำงานที่สะดวก ง่ายดาย และสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน

การใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในชีวิตประจำวันของมนุษย์กำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตแต่ยังมีความสำคัญในการพัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการให้ชีวิตของเรามีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เครื่องตั้งเวลาในเครื่องไมโครเวฟ รีโมทคอนโทรลสำหรับรถยนต์ หรือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เรามีการจัดการชีวิตที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยง และความเหนื่อยล้าของมนุษย์ในการทำงาน

มันทำงานได้สะดวก ง่ายดายและมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูง มีการแบ่งเครื่องจักรอัตโนมัติสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ และ ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

1. ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยควบคุมการทำงานบางขั้นตอน หรือใช้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและละเอียด ซึ่งมักถูกใช้ในงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องการความรอบคอบ เช่น การผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานหนึ่งต้องการควบคุมกระบวนการปรุงอาหารให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องรสชาติและปริมาณที่ไม่สามารถทำได้เท่าเทียมกัน แม้ว่าการทำงานบางขั้นตอนจะยังคงใช้แรงงานมนุษย์ แต่ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติยังมีบทบาทในการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

2. ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน มักใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและความแม่นยำสูง หรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เช่น การผลิตน้ำอัดลม โรงงานผลิตน้ำอัดลมได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การผสมน้ำ การอัดลม ไปจนถึงการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ มนุษย์จะมีบทบาทเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว โดยเครื่องจักรอัตโนมัติจะทำงานได้เองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างมาก

2.การใช้ชีวิตของมนุษย์

ในทางกลับกันการใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินี้ก็ส่งผลต่อการจัดการแรงงานมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้บางคนสูญงานหรือต้องปรับตัวใหม่ในการทำงาน แต่ในทางประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้นและการประหยัดทรัพยากรก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาไว้ด้วย ดังนั้น เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในการผลิตและชีวิตประจำวันของมนุษย์มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนา และยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการชีวิตให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับการเลือกระบบครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต คือ เครื่องจักรระบบอัตโนมัตินั้นมีราคาสูงมาก จึงควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าก่อนการนำมาใช้ในกระบวนการผลิต พิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจก่อนว่าเหมาะกับการใช้ระบบเครื่องจักรชนิดใดหากต้องการผลิตสินค้าต่อครั้งเป็นจำนวนมาก และเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย ควรเลือกใช้เครื่องจักรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายอย่างเครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติ และควรพิจารณาถึงผลกระทบของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพสินค้า และกระบวนการผลิต

การพัฒนาตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่เราเปลี่ยนมุมองของเราที่มีต่อเครื่องจักรแล้ว มนุษย์เรายังจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยในบทความนี้ ได้แนะนำแนวทาง 5 อย่างเพื่อนไปปรับใช้ ได้แก่

Step up : การก้าวไปอยู่เหนือกว่าเครื่องจักรกล

การก้าวไปอยู่เหนือเครื่องจักรไม่ได้หมายความว่าเราต้องการที่จะกลายเป็นเครื่องจักรเอง แต่เราต้องการที่จะเป็นผู้ควบคุมที่เหนือกว่าเครื่องจักร ในบทความนี้เราจะสำรวจถึงวิธีการที่เราสามารถเข้าใจและควบคุมเครื่องจักรได้ดียิ่งขึ้น และเราจะพิจารณาถึงการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถอย่างลึกซึ้งและแบบกว้างขวาง เพื่อทำให้เราเป็นผู้จัดการที่เก่งกว่าที่เราเคยเป็น

การเข้าใจแนวคิดและการทำงานของเครื่องจักรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การมองในมุมกว้างจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าเครื่องจักรสามารถทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง เราต้องสามารถอธิบายการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน และเข้าใจถึงหลักการที่เบื้องหลังการทำงานของมัน

การพัฒนาความรู้เชิงลึกเป็นขั้นตอนถัดไป การศึกษาในระดับสูงอาจเป็นทางเลือกที่ดี เช่นการศึกษาในระดับปริญญาโท MBA หรือการเรียนต่อในระดับ PhD เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการ และเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อที่จะทำให้เรามีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Barney Harford CEO ของ Orbits ได้กล่าวถึงความสำคัญของคนที่มีความสามารถแบบ T-Shaped ซึ่งหมายถึงคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตัวเองทำ แต่ก็ต้องมีความรู้หรือความกระตือรือร้นในแนวกว้างถึงสิ่งที่องค์กรทำและการบริหารจัดการมันได้ เราต้องการคนที่สามารถก้าวออกมาและใช้ข้อมูลจากเครื่องจักรเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งาน Brand Manager ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการวางกลยุทธ์การตลาดหรือ งานนักชีวเคมีที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคิดวิเคราะห์ยาและแนวทางการรักษาใหม่ๆ

ดังนั้น เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ควบคุมที่ดีกว่า เราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะที่ครอบคลุมทั้งในด้านลึกซึ้งและกว้างขวาง และต้องสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ การศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

Step in : การก้าวเข้าไปสู่ใจกลางของเครื่องจักร

การก้าวเข้าไปในใจกลางของเครื่องจักรนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราเดินทางไปหาเครื่องจักรที่ไหน แต่มันคือการทำความเข้าใจในเครื่องจักรนั่นเอง ในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้ เราก็ก้าวเข้าไปคลุกคลีกับมันซะเลย

แนวทางนี้กล่าวถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่แน่นอน และความผิดพลาดของเครื่องจักร ที่ถึงแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจจะมีความรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นกว่าในอดีต แต่เราไม่อาจพูดได้ว่าคำตอบที่คอมพิวเตอร์ให้เรามานั้นถูกต้องและสมบูรณ์แบบ การนำคำตอบนั้นมาใช้เรายังต้องการผู้ที่คอยตรวจสอบการตัดสินใจ และทำปรับการทำงานและโปรแกรมนั้นๆอยู่

ซึ่งแนวทางการพัฒนาตัวเองแบบ Step in นี้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการเข้าใจตรรกะการทำงานและกระบวนการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์ แล้วสามารถปรับกระบวณการตัดสินใจนั้นๆ หรือนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้เป็นสิ่งที่จะช่วยเป็นอย่างมาก

การเพิ่มพูนความรู้ของตนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) และปรับตัวเองให้เป็นคนที่คอยหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่เสมอๆอีกด้วย หลายคนอาจสงสัยว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีข้อผิดพลาดจริงหรือ

เราลองย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อปี 2014 (.. 2557) กัน นิตยสาร New York Time ได้พูดถึง ชายคนนึงที่พึ่งเปลี่ยนงานใหม่ และทำการยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ถึงแม้ว่าเขาจะรับราชการมาถึง 8 ปี และทำงานสอนที่มั่นคงมามากกว่า 20 ปี เขาก็ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากระบบอัตโนมัติได้พิจารณาจากฐานรายรับในปัจจุบันของเขาและพบว่าการที่เขาพึ่งเปลี่ยนงานใหม่นั้นทำให้เขามีรายรับที่ไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะอนุมัติเงินกู้นี้ได้ ชายคนนั้นคือ Ben Bernanke ประธานคนก่อนของ U.S. Federal Reserve ผู้ซึ่งพึ่งเซ็นสัญญามูลค่ามากกว่าหมื่นล้านดอลล่าร์ และเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อดังเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ชื่อ The Courage to Act

3.การใช้ชีวิตของมนุษย์

Step narrowly : การก้าวเข้าไปในทางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

การ Step narrowly หมายถึง การหนีการทำงานกับเครื่องจักรอัตโนมัติโดยการเข้าไปในหนทางการทำงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นงานส่วนที่เครื่องจักรยังไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสมกับตลาดที่มีมูลค่าน้อยๆ อย่างเช่น Gary Joyal CEO ของบริษัท JCM Franchise Development ที่ถูกกล่าวถึงในบทความ The Secret World of The Dunkin Donut Franchise Kings ของนิตยสาร The Boston Globe เขาเป็นบุคคลที่สำคัญต่อผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ Dunkin Donut ด้วยความรู้ลึกเกี่ยวกับระบบและการประเมินผลของแฟรนไชส์นี้

Gary Joyal ทำงานเป็นโบรคเกอร์และที่ปรึกษาสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ Dunkin Donut เพื่อให้การซื้อขายเกิดขึ้นโดยมีประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย มูลค่าของสัญญาที่เขาทำกับ Dunkin Donut มีมูลค่ามากกว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์ และเขายังให้คำปรึกษาในธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆ เช่น 5 Guys ด้วย

อีกตัวอย่างคือ Claire Bustarret ผู้มีความสามารถในการจำแนกกระดาษทุกชนิด และสามารถบอกได้ว่า กระดาษแผ่นนี้ถูกทำขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ ความสามารถของเธอมีค่าอย่างยิ่งต่อนักประวัติศาสตร์ และนักตรวจสอบศิลปะ

แม้ว่าเครื่องจักรอัตโนมัติสามารถมาแทนความสามารถของทั้งสองคนได้ แต่เนื่องจากตลาดนี้เป็นตลาดที่เล็กและเฉพาะเจาะจง ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติอาจไม่คุ้มค่าและมีการใช้เวลามากกว่าที่จะสร้างเครื่องจักรได้ ดังนั้น ความสามารถของทั้งสองคนนี้ยังคงมีความสำคัญ ตัวอย่างงานในแนวคิด Step narrowly เช่น Wrap Advertising ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสื่อโฆษณาเคลื่อนที่บนพาหนะต่างๆ เป็นต้น

Step forward : การก้าวไปข้างหน้า

การก้าวไปข้างหน้า คือ การเดินให้เร็วกว่าเครื่องจักรไปถึง การที่จะไปให้เร็วกว่าเครื่องจักร ก็หมายถึงการสร้างเครื่องจักรขึ้นมา และเป็นผู้บริหารจัดการมันนั้นเอง ยิ่งโลกนี้ต้องการระบบอัตโนมัติมากเท่าไหร่ โลกก็ยิ่งต้องการคนที่สร้างและพัฒนาระบบอัตโนมัติมากขึ้นเท่านั้น แนวทางของ Step forward นั้น มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Application ใหม่ๆ หรือ ระบบอัตโนมัติใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน เช่น ระบบการวิเคราะห์การลงทุนที่ดีขึ้น โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติสินเชื่อที่ดียิ่งขึ้น หรือ เครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น เป็นต้น ซึ่งการจะสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติซักชิ้นหนึ่ง เสมือนกับการสร้างหนังฟอร์มยักษ์ซักเรื่องหนึ่ง ซึ่งกว่าจะได้ผลงานที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และยังสวยงามถูกใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ระบบอัตโนมัติหรือโปรแกรมต่างๆ ที่เราเห็นนั้น ประกอบขึ้นจากโปรแกรมย่อยๆ จำนวนมาก ซึ่งต้องการทีมงานจำนวนมหาศาลในการสร้างขึ้นมาก ทั้งคนที่ออกแบบระบบ คนเขียนโปรแกรม คนดูแลและทดสอบระบบ เป็นต้น จึงอาจพูดได้ว่ายังมีที่ว่างอีกมากสำหรับงานในแนวทางของ Step forward นี้ ซึ่งตรงกับที่ Bill Gates ได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการมาถึงของยุคเครื่องจักรกลอัตโนมัตินี้ว่า Programing is safe for now ส่วนใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานในแนวทาง Step forward นี้ ก็เป็นที่แน่นนอนว่า นอกจากต้องศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ของ Computer Engineering Computer Science Artificial Intelligence แล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมออีกด้วย

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.thaiprint.org/2021/09/vol132/knowledge132-03/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวัน

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by  jordanhopfner