Home » Critical Thinking คือ หลักการคิดที่มีประโยชน์นับไม่ถ้วน

Critical Thinking คือ หลักการคิดที่มีประโยชน์นับไม่ถ้วน

by Javier Anderson

หลักการคิดที่มีประโยชน์นับไม่ถ้วน หรือ Critical Thinking คืออะไร

มาทำความรู้จักกับหลักการคิด Critical Thinking กัน Mind set คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน แม้ว่าในปัจจุบันนี้การศึกษาไทยจะยังไม่ได้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับ Mind set มากนัก แต่เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน เราก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ Mind set เพิ่มเติมได้ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

วันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับ Critical Thinking หรือการคิดอย่างมีหลักการ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การคิดด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป Critical Thinking จะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม เข้าใจมุมมองใหม่ ๆ และรู้ลึกถึงสถานการณ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

 

Critical,Thinking

 

ความหมายและหลักการของ Critical Thinking

Critical Thinking นั้น พูดอย่างรวมๆ เลยก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การมองหาโอกาส โดย Critical Thinking ไม่ใช่แค่เรื่องของการคิด แต่มันคือการจัดระเบียบความคิดของตัวเอง และมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยไร้อคติและไม่นำความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

หลายๆ ครั้งที่ประเด็นของสังคมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ความคิดพื้นๆ หรือความคิดทั่วไป อีกทั้งยังอาจจะไม่สามารถแก้ได้ด้วยกฎหมาย หรือกฎหมู่ การนำ Critical Thinking เข้ามาช่วยจะทำให้คนที่อยู่ในปัญหา หรือคนในสังคมรอบนอก เข้าใจถึงปัญหาได้มากขึ้น มองเห็นข้อเท็จจริง สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมไปถึงการรู้จักนำปัญหาที่เกิดขึ้น ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในสังคมมากขึ้นอีกด้วย 

 

professional working

 

ประโยชน์ของการนำ Critical Thinking ไปปรับใช้ในการทำงาน

การทำงานนั้นไม่ใช่แค่การทำให้เสร็จไปวันๆ หรือการทำให้เสร็จตามเป้าหมายเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญเลยคือการพัฒนาในเรื่องของความคิด และทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Critical Thinking จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในการทำงานมากขึ้น มองเห็นวิธีการทำงานที่จะช่วยให้งานของคุณมีคุณภาพ เสร็จเร็วมากขึ้น และไร้ปัญหามากวนใจในการทำงาน 

นอกจากจะลดโอกาสการเกิดปัญหาแล้ว ยังทำให้คุณสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย Critical Thinking คืออีกหนึ่งหลักการที่จะช่วยให้คุณนำปัจจัยต่างๆ มาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่การมีความรู้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักการนำสิ่งที่มีมาคิดในมุมมองที่แตกต่างออกไปอีกด้วย ดังนั้น Critical Thinking จึงถือเป็นทักษะที่จำเป็น และทุกคนควรศึกษาไว้  ไม่ใช่แค่พนักงานเท่านั้น แต่ผู้บริหาร หรือใครก็ตาม ก็สามารถใช้ Critical Thinking ในการสร้างประโยชน์ได้หลากหลายด้าน

 

Critical Thinking Creative

 

องค์ประกอบหลักของ Critical Thinking

  1. ทำความเข้าใจ (Understanding) การเข้าใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ โดยปราศจากความรู้สึกส่วนตัวและอคติ 
  2. วิเคราะห์ (Analysis) การนำสิ่งที่เข้าใจได้จากข้อแรกมาวิเคราะห์ออกมาให้ได้ตามจุดประสงค์ หรือการตั้งคำถามกับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อมองหาสิ่งที่ต้องการ มันคืออะไร เพราะอะไร อย่างไร ทำไม ใคร เมื่อไหร่ และแน่นอนว่าจะต้องปราศจากความรู้สึกส่วนตัวและอคติ
  3. อนุมาน (Inference) คือการจินตนาการ หรือนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย อนุมานถึงผลลัพธ์จากการกระทำ อนุมานถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ 

Critical Thinking นั้นไม่ใช่แค่หลักการคิด แต่มันคือทักษะที่จำเป็นอย่างมากในยุคนี้ Critical Thinking จะนำไปสู่การมองเห็นอะไรใหม่ๆ จินตนาการถึงเรื่องต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้การใช้ Critical Thinking ในชีวิตประจำวัน ยังช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากกว่าเดิม มองเห็นปัญหาอย่างเข้าใจ และเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผล คุณก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเดิม ปัญหาความเครียดก็จะเบาบางลงอีกด้วย

Related News

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by jordanhopfner