ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm ที่ดี ต้องเป็นอย่างไร

by Javier Anderson
529 views
การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จากผลสำรวจพบว่า ในประเทศไทยมีอุบัติเหตุอัคคีภัยมากกว่าครึ่งที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือระบบการทำงานภายในอาคารขัดข้อง ในขณะที่ที่เหลือเกิดจาการวางเพลิง ภัยธรรมชาติ ดังนั้น เราจะเห็นได้เลยว่า อาคารต่างๆ นั้นจะต้องมีความปลอดภัยที่สูงมากๆ และมีการตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อบังคับทางกฎหมายโดยตรง การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ก็เช่นกัน

วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับ การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สิ่งสำคัญที่หลายๆ คนมักจะมองข้าม และคิดว่าอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำคัญอย่างไร? 

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire alert system ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในทุกๆ ภาคการทำงาน เพราะเรื่องของอัคคีภัยหลายๆ ครั้งเป็นเหตุสุดวิสัย ที่แม้ว่าจะตรวจสอบระบบอื่นๆ มาดีแค่ไหนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ไฟไหม้จากภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร แม้แต่การลอบวางเพลิง 

ดังนั้น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จึงถือเป็นสิ่งที่ช่วยในกรณีที่อาจจะไม่สามารถป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ การอพยพผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่อยู่ใกล้ คือ สิ่งที่จะช่วยลดโอกาสการสูญเสียไปได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หลายๆ ครั้งยังช่วยลดการก่ออาชญากรรม หรือการก่อการร้ายได้อีกด้วย 

firealarm

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีอะไรบ้าง 

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนและสำคัญ เนื่องจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มักเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนในการทำงาน ดังนั้น ในการตรวจสอบแต่ละครั้ง จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ หรือนิติบุคคลที่ได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้คุณไว้ใจได้ว่า การตรวจสอบจะถูกดำเนินงานโดยผู้ที่มีความรู้เชิงลึก และสามารถไว้วางใจได้ว่างานที่ออกมาจะเรียบร้อยไร้ปัญหาตามมาภายหลัง

ตรวจสอบอุปกรณ์จับควันไฟ

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะมีดังนี้

  • การตรวจตู้ควบคุมสัญญาณ ทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง รวมไปถึงการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ก่อนที่จะส่งไปอุปกรณ์แจ้งเตือน 
  • การตรวจ Heat Detector หรือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ที่จะตรวจจับความร้อนตามที่ได้กำหนดไว้ เมื่ออุณหภูมิถึงจุดหนึ่ง อุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม แล้วตู้ควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือน 
  • การตรวจ Smoker Detector หรือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน มีหลักการทำงานเดียวกับอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
  • การตรวจ ปุ่มกดสัญญาณ ในหลายๆ ครั้งที่ detector ต่างๆ อาจจะไม่สามารถตรวจจับพื้นที่โดยรอบอาคารได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ปุ่มกดสัญญาณ จะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในกรณีที่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพบเห็นเหตุการณ์จะได้กดสัญญาณได้ทันท่วงที 
  • การตรวจ กระดิ่งแจ้งเหตุ ที่จะทำงานก็ต่อเมื่อ detector ต่างๆ ตรวจพบความร้อนหรือควัน จากนั้น detector จะส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมสัญญาณ แล้วตู้ควบคุมสัญญาณจะส่งสัญญาณมาให้ กระดิ่งแจ้งเหตุ ทำงาน โดยจะต้องตรวจสอบให้เสียงดังฟังชัด ทำงานอย่างทันท่วงที และรับสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผู้รับ การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บางเจ้า อาจจะมีบริการเพิ่มเติม เช่น ซ่อมแซม ทำความสะอาด ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม 

ตรวจสอบปุ่มแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

  • ปุ่มกดสัญญาณทำงานผิดปกติ อาจจะชำรุด กดไม่ติด กดแล้วไม่มีสัญญาณดัง มักจะเกิดจากสปริง หรือการส่งสัญญาณไม่ทำงาน
  • สัญญาณดังเองอย่างไม่มีเหตุผล ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ตู้ควบคุมสัญญาณทำงานผิดปกติ 
  • สัญญาณแจ้งเตือนทั้งไฟและเสียงไม่ทำงาน อาจจะต้องมีการตรวจสอบตัว detector ว่าสามารถตรวจจับควันและความร้อนได้หรือไม่ และตรวจสอบบริเวณตู้ควบคุมสัญญาณว่าส่งสัญญาณได้ปกติหรือไม่ หากตรวจพบแล้วไม่มีปัญหาอะไร ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวส่งสัญญาณเสียงและไฟ 

ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยมากๆ อาจจะดูเป็นปัญหาเล็ก แต่ความจริงแล้วอาจจะมีโอกาสส่งผลถึงชีวิตของผู้คนได้เลย ดังนั้นอย่าลืมที่จะจัดให้มี การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวัน

ติดต่อ

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by  jordanhopfner