ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

ผลกระทบของการขุดเหมืองต่อสภาพแวดล้อม

by Javier Anderson
58 views
1.ผลกระทบของการขุดเหมืองต่อสภาพแวดล้อม

ผลกระทบต่อพื้นดิน

คาดว่ากิจกรรมการขุดได้รบกวนพื้นผิวโลกประมาณ 0.3% ตามรายงานของ International Journal of Environmental Research and Public Health

อัตราการตัดไม้ทำลายป่า

ในป่าฝนอเมซอน การขุดทองเพียงอย่างเดียวได้นำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าหลายพันเอเคอร์ ข้อมูลดาวเทียมจากเครือข่ายข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ของ Amazon (RAISG) แสดงให้เห็นว่าป่าเขตร้อนกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรสูญเสียไปจากกิจกรรมการขุดทองตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2013

Acid Mine Drainage (AMD)

AMD เกิดจากการที่แร่ธาตุซัลเฟอร์สัมผัสกับอากาศและน้ำ ทำให้เกิดน้ำที่มีความเป็นกรดสูงซึ่งอุดมไปด้วยโลหะหนัก สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาประมาณการว่า AMD จากเหมืองถ่านหินได้สร้างมลพิษให้กับลำธารมากกว่า 7,000 กิโลเมตรในภูมิภาคแอปพาเลเชียน

การใช้น้ำ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการใช้น้ำในจำนวนมาก โดยธนาคารโลกรายงานว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้น้ำประมาณ 1-2.5 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในพื้นที่แห้งแล้ง เช่น บางส่วนของออสเตรเลีย การขุดคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของการใช้น้ำทั้งหมดของประเทศ

การปล่อยฝุ่นละออง (PM)

2.เหมืองเป็นแหล่งสำคัญของการปล่อย PM

เหมืองเป็นแหล่งสำคัญของการปล่อย PM โดยเหมืองถ่านหินในลุ่มน้ำ Powder River ในสหรัฐอเมริกาปล่อย PM10 มากกว่า 10,000 ตันต่อปี ตามข้อมูลของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วโลกมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ประมาณ 4-7% ทั่วโลก โดยการทำเหมืองถ่านหินมีส่วนสำคัญอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เหมืองถ่านหินของออสเตรเลียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประมาณ 50 ล้านตันในปี 2019 ตามรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ พลังงาน และทรัพยากรของรัฐบาลออสเตรเลีย

ภัยคุกคามด้านสายพันธุ์

การทำเหมืองอาจนำไปสู่การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทางชีวภาพระบุว่าการขุดคุกคามประมาณ 10% ของสายพันธุ์ของโลกภายในพื้นที่เหมือง

อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ

ฐานข้อมูลจาก World Mine Tailings Failures รายงานว่ามีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหมืองเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 300 ครั้งทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียชีวิต การทำลายสิ่งแวดล้อม และความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความล้มเหลวของเขื่อนบรูมาดินโญ่ในบราซิลเมื่อปี 2019 ปล่อยกากแร่ออกมาประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 270 ราย และการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง

ซึ่งในไทยธุรกิจทำเหมืองแร่ จัดอยู่ในประเภทองค์กร บัญชีที่ 1 ที่ต้องมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรับมือความปลอดภัยในการทำงาน ที่เรียกกันว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ซึ่งจะมีระดับต่างๆที่ต้องมีตามข้อกำหนด หลักๆเลยควรมี จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่ตั้งแล้วจะทำงานได้เลย องค์กรต้องส่งเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อใช้วุมิบัตรมายืนยันการทำงานตามตำแหน่งอย่างถูกกฎมาย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

การปนเปื้อนในดิน

การขุดเหมืองนำไปสู่การสะสมของโลหะหนักในดิน ตัวอย่างเช่น เหมืองตะกั่วและสังกะสีในยุโรปตะวันตกส่งผลให้ความเข้มข้นของตะกั่วในดินสูงถึง 17,000 มก./กก. ซึ่งสูงกว่าระดับธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ (โดยทั่วไป <20 มก./กก.) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศ

การถมที่ดินหลังจากการขุด

3.การถมที่ดินหลังการขุดมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูที่ดิน ในสหรัฐอเมริกา

การถมที่ดินหลังการขุดมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูที่ดิน ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานการบุกเบิกและการบังคับใช้การทำเหมืองแร่บนพื้นผิว (Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement : OSMRE) รายงานว่าพื้นที่เหมืองถ่านหินมากกว่า 2.8 ล้านเอเคอร์ที่ถูกถมคืนระหว่างปี 1977 ถึง 2019 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 10.1 พันล้านดอลลาร์

การสูญเสียทรัพยากรน้ำ

การทำเหมืองแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แห้งแล้ง มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับน้ำใต้ดิน ตัวอย่างเช่น ในทะเลทรายอาตากามา ประเทศชิลี กิจกรรมการขุดลิเธียมทำให้ระดับน้ำใต้ดินลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิ่นและแหล่งน้ำของชุมชน

การใช้พลังงานของเหมืองแร่

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วโลกเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุด โดยใช้พลังงานประมาณ 11% ของพลังงานทั้งหมดของโลก อ้างอิงตามข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ซึ่งรวมถึงพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับการทำงานของเครื่องจักร

โปรเจคด้านพลังงานทดแทน

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนด้านพลังงาน บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่จึงลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เหมือง Escondida ของ BHP Billiton ในชิลี ได้สร้างโซลาร์ฟาร์มขนาด 150 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

หินเสียและหางแร่

กระบวนการขุดทำให้เกิดหินขยะและหางแร่จำนวนมาก โดยมักเก็บไว้ในเขื่อนขนาดใหญ่ Global Tailings Review ระบุว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่สร้างกากแร่ประมาณ 14 พันล้านตันต่อปี ซึ่งอาจจะมีผลสำคัญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อสภาพแวดล้อมของโลก

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวัน

ติดต่อ

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by  jordanhopfner